Strona długo się wczytuje?Kliknij tutaj, aby przerwać pobieranie.
Facebook

Tłumaczenia techniczne

Znajomość języków obcych otwiera przed nami mnóstwo możliwości i pozwala poszerzać zakres działania zarówno firm jak i podmiotów prywatnych. Coraz więcej młodych ludzi uczęszcza na kursy językowe jednak, jak wiadomo, znajomość zasad gramatyki i płynna mowa nie wystarczą, aby móc swobodnie operować dialektem branżowym. Podczas gdy w zwykłej konwersacji używamy mniej wyszukanego języka, w dokumentacji technicznej mamy do czynienia z bardziej szczegółowymi i trudniejszymi sformułowaniami.

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna charakteryzuje się językiem obejmującym słownictwo z konkretnej branży. Występuje w postaci opisów technicznych, obliczeń konstrukcyjnych, rysunków, planów, kosztorysów i harmonogramów. Może być przechowywana w archiwach inwestorów, użytkowników, wykonawców inwestycji, jednostkach projektowania lub instytucjach, które w zakresie swoich kompetencji mają wydawanie zezwoleń budowlanych.

Analiza dokumentacji technicznej

Jeżeli dany podmiot ma na celu realizację inwestycji, produkcję określonych wyrobów lub zachowanie ich sprawności, musi on mieć wgląd w dokumentację techniczną. Jeśli z jakiś powodów występuje ona  w języku obcym, bez względu na stopień znajomości danego języka, warto skorzystać z usług jakimi są tłumaczenia techniczne. Tylko profesjonaliści, posiadający dostęp do specjalnych oprogramowań oraz wieloletnie doświadczenie, będą w stanie przełożyć tekst, zachowując zasady gramatyki i ortografii, oraz uwzględniając nawet te zwroty, które nie występują w języku, na który tłumaczymy tekst.

Proces tłumaczenia

Dokumentacja inwestycyjna, konstrukcyjna, technologiczna, fabryczna bądź badawczo-rozwojowa skupia się na wąskim obszarze danej branży dlatego tłumaczenia techniczne są możliwe do wykonania tylko wtedy, gdy usługodawca opanował zwroty techniczne do perfekcji lub ma dostęp do profesjonalnych programów pomocniczych. Aby efektem był spójny, czytelny tekst, tłumacz musi poświęcić całości dużo uwagi, często wraca w miejsce, które wcześniej przeanalizował, aby dopasować je idealnie do dalszych treści.

Tłumaczenia techniczne to usługa dla podmiotów, potrzebujących wykonawców ze znajomością specjalistycznego słownictwa i fachowej wiedzy z określonej branży. Zarówno materiały marketingowe, zawierające wyrażenia techniczne, opisy urządzeń czy foldery reklamowe zawierają specjalistyczną, branżową terminologię.