Strona długo się wczytuje?Kliknij tutaj, aby przerwać pobieranie.
Facebook

Tłumaczenie z angielskiego na polski

Język angielski już od wielu lat jest najpopularniejszym na świecie. Otwiera on drzwi do kariery i daje możliwość poszerzenia działalności firm czy prywatnych usługodawców lub sprzedawców. Współpraca z podmiotami zagranicznymi wymaga jednak dużej ostrożności, zwłaszcza przy zawieraniu umów czy w przypadku rozpraw sądowych toczących się w języku obcym. Przezorny przedsiębiorca wie, że mimo znajomości języka angielskiego, w sytuacji gdy ma do czynienia z ważną dokumentacją, powinien skorzystać z usług profesjonalnego tłumacza.

Usługi umożliwiające współpracę z zagranicą

Usługi obejmujące tłumaczenie z angielskiego na polski dają przedsiębiorcom wiele możliwości i znacznie ułatwiają pracę. Tłumaczenie stron internetowych, korekty językowe czy tłumaczenia specjalistyczne zlecone profesjonalistom, pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu i być pewnym co do właściwego przełożenia danego teksu. Jedną z najbardziej przydatnych usług, pomocną dla podmiotów, współpracujących z obcokrajowcami jest transkrypcja nagrań audiowizualnych. Mówiąc prościej – zamiana tekstu mówionego na tekst pisany.

Szczegółowe tłumaczenia rozpraw sądowych

Transkrypcja nagrań audiowizualnych jest usługą niezbędną do wykonywania pracy związanej z nagraniem w języku obcym. Wiadomo bowiem, że łatwiej jest analizować tekst pisany, niż ten w formie audio. Transkrypcja obejmuje także przepisywanie maszynopisu czy  rękopisu, uwzględniając tłumaczenie z angielskiego na polski. Usługa jest przydatna zwłaszcza w przypadku rozpraw sądowych. Po otrzymaniu tekstu pisanego minionej rozprawy, nasz adwokat będzie miał możliwość przygotowania się do następnego spotkania w sądzie. Wszystkie teksty opracowane przez usługodawcę są objęte klauzulą poufności i nie wychodzą poza relację firma – klient.

Spotkania biznesowe

Transkrypcja okaże się również przydatna w przypadku analizowania rozmowy biznesowej lub redagowania wywiadu. Dopiero po otrzymaniu tekstu pisanego, gdzie dodatkowo wykonano tłumaczenie z angielskiego na polski, przedsiębiorca może zauważyć wszelkie szczegóły, których nie zrozumiał bądź na które nie zwrócił uwagi podczas spotkania.

Współpraca z biurem tłumaczeń to korzystne rozwiązanie, zwłaszcza dla przedsiębiorców. Doświadczeni tłumacze, podczas transkrypcji, stosują zasady gramatyki i interpunkcji oraz, jeśli to konieczne, dzielą tekst na role. Wszystko to, upewnia usługodawcę w przekonaniu,  że będzie miał do czynienia z tekstem idealnie nawiązującym do wypowiedzi rozmówców.