Strona długo się wczytuje?Kliknij tutaj, aby przerwać pobieranie.
Facebook

Konwersja plików nieedytowalnych

Zeskanowane dokumenty, np. pliki w formacie PDF, nie mogą być edytowane bez uprzedniej konwersji do odpowiedniego formatu.

Niektóre elementy na wykresach, schematach czy ilustracjach również wymagają przetłumaczenia, co wymusza różne metody edycji tych obiektów przez grafików.Zapewniamy idealne odwzorowanie oryginalnego układu dokumentu źródłowego przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności takiego pliku. Oznacza to, że późniejsze wprowadzanie zmian w tekście (np. podczas tłumaczenia) nie wpływa na rozmieszczenie elementów dokumentu.

Obsługiwane języki