Strona długo się wczytuje?Kliknij tutaj, aby przerwać pobieranie.
Facebook

Korekty językowe

Proponujemy dwa rodzaje wprowadzania poprawek w tekście: podstawowa korekta językowa oraz weryfikacja przez niezależnego tłumacza.

Podstawowa korekta językowa to sprawdzenie dokumentu pod względem poprawności stylistycznej i gramatycznej przez native speakera (rodowitego użytkownika) danego języka. Celem korekty jest poprawienie błędów językowych oraz nadanie tekstowi całkowicie naturalnego brzmienia.

Niezależna weryfikacja językowa polega na porównaniu przetłumaczonego tekstu z dokumentem źródłowym. Celem jest sprawdzenie tekstu pod względem zgodności merytorycznej i językowej, a także kompletności tłumaczenia. Jednocześnie native speaker nadaje tekstowi naturalne brzmienie.

 

Korekty i weryfikacje obejmują:

Obsługiwane języki